1964 - 2014 - 50 jaar Inline Team Brugge

Begin 1964 werd onder impuls van het Feestcomité van Sint-Andries een nieuwe rolschaatsclub gesticht : Rollerclub Sint-Andries (RCSA) en dit onder leiding van Etienne Maes en Michel Beerlandt.

In januari 2001 werd overgegaan tot de oprichting van een vzw en werd ook gekozen voor een nieuwe naam : Inline Team Brugge.

Nu in 2014 bestaat onze club dus 50 jaar. Tijd om eens terug te blikken op de afgelopen vijftig jaar.

In eerste instantie wensen we zoveel mogelijk foto's uit het verleden beschikbaar te stellen via de website van Inline Team Brugge.

De "ontwerp statuten", zoals ze bewaard worden op het clubsecretariaat

 

 

De "standregels ter bekendmaking" van 15 januari 1964