Bestuur en trainers

Een vlotte werking is mogelijk dankzij de inzet van bestuur én trainers en begeleiders:

Het bestuur: 

  • Geert Dejonghe - voorzitter en trainer A
  • Bruno Barrat - secretaris 
  • Mieke Windey - penningmeester
  • Marc Vrebos - bestuurder en begeleider
  • Jurgen Coene - bestuurder en trainer

Wij zijn een vzw: Brugse Skeelerclub (BSC) - Carmersstraat 14 - 8000 Brugge

Onze trainers en begeleiders zijn:

  • Geert Dejonghe
  • Jurgen Coene
  • Shirley Coene
  • Marc Vrebos
  • Tom Vandenbroele

Jeugdsportcoördinator:

Geert Dejonghe is aanspreekpunt voor de jeugdleden en hun ouders

API (Aanspreekpunt Integriteit): 

Caroline De Backer, bereikbaar via [email protected]

API - BSC