2019 gestart met meer dan 100 leden

Het nieuwe werkjaar 2019 ging ondertussen van start - en hoe ! Met net iets meer dan 100 leden !

Een paar opvallende cijfers:

  • Met ‘slechts’ 38 mannelijke leden zijn de vrouwen duidelijk in de meerderheid
  • 41 leden zijn ouder dan 18 - dus de meerderheid is ‘jeugd’
  • ons oudste lid is zowaar 77 - en de jongste is bijna 5
  • de combinatie van sportende ouder met 1 of meer sportende kinderen is een succesformule - zeker 10 ‘gezinnen’ zijn lid

Dus ja, skeeleren is een sport voor jong en oud - we bewijzen het elke training opnieuw.